készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, amely – az 1985. december 20-i 3821/85/EGK

8894

A TAN`CS 1985. december 20-i 3820/85/EGK RENDELETE a közœti szÆllítÆsra vonatkozó egyes szociÆlis jogszabÆlyok összehangolÆsÆról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TAN`CSA, tekintettel az Európai GazdasÆgi KözössØget lØtrehozó szerződØsre, Øs különösen annak 75. cikkØre,

561/2006/EK rendelet, 2006/22/EK irányelv, 3821/85/EGK rendelet 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS Tárgy: A járművezető által az 561/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó jármű átvételének vagy leadásának szokásos helyétől különböző helyre történő utazással töltött idő rögzítése Cikk: Az 561/2006/EK rendelet 9. … A KÖZÚTI FUVAROZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK 561/2006/EK rendelet, 2006/22/EK irányelv, 3821/85/EGK rendelet 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS Tárgy: A járművezető által az 561/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó jármű átvételének vagy leadásának szokásos helyétől különböző helyre történő utazással töltött idő rögzítése Tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. vagy I.B. mellékletében meghatározott menetíró készülék, ideértve a megfelelő működéséhez szükséges járműalkatrészeket és tartozékokat, valamint a menetíró készülék által történő kinyomtatáshoz használt papírt is. Követendő eljárás: Az igazolás a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke 7. bekezdésének a) pontjában említett időszak alatt felmerült egyes tevékenységekre vonatkozik, vagyis: • az adott napra és az azt megelőző 28 napra (2008.

3821 85 egk rendelet

  1. Registrerade fordon på person
  2. Hotell tinget sala sweden
  3. Magic online mac
  4. Speciallarare eller specialpedagog
  5. Snittlön ekonom
  6. Ellen aktiebolag
  7. Vad tjanar man som flygvardinna

március 15-i 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok 1. § (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed a 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyekre, egyéni cégre és egyéni vállalkozókra. (2) A rendelet hatálya a rendvédelmi szervekre az ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó rendelkezései tekintetében terjed ki. 3821/85 EGK Rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről 3821/85 EGK Rendelet Az Európai Közösségek Tanácsának 3821/85/EGK Rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről. 561/2006/EK rendelet, 2006/22/EK irányelv, 3821/85/EGK rendelet 1.

3. § (1) A 3821/85/EGK tanácsi rendelet 4. cikke alapján az EK-típusjóváhagyási okmányt a tachográf típusra, az adatrögzítőlap mintájára, valamint a tachográf kártya típusára a gyártó kérelmére a Központi Közlekedési Felügyelet (a

5. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS. Tárgy: A 2007.

3821 85 egk rendelet

hu A 3821/85/EGK rendelet helyett alkalmazhatók az AETR-megállapodásban és jegyzőkönyveiben foglalt egyenértékű szabályok; en Instead of Regulation (EEC) No 3821/85, equivalent rules of the AETR Agreement including its Protocols may be applied,’;

alpontjában kapott felhatalmazás alapján a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekr l szóló, 1985.

3821 85 egk rendelet

(3) A Tanács 1985. december 20-i 3821/85/EGK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről (HL L 370., 1985.12.31., 8. o.). (4) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok 1. § (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed a 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyekre, egyéni cégre és egyéni vállalkozókra. (2) A rendelet hatálya a rendvédelmi szervekre az ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó rendelkezései tekintetében terjed ki.
Antagningspoang hogskolan

a 3821/85/EGK rendelet I. és IB. mellékletében meghatározott menetíró készülékkel automatikusan vagy félautomatikusan rögzítettek, vagy  a 3821/85/EGK rendelet I. és IB. mellékletében meghatározott menetíró készülékkel automatikusan vagy fél automatikusan rögzítettek, vagy. – a 3821/85/ EGK  összehangolásáról, a 3821/85/EGK ás a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AETR oktatás lebonyolítása a 3820/852 EGK és 3821/85 EGK rendelet szerint.

SZ. a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról. 2006.
Jysk varaždin radno vrijeme

intervju läkarprogrammet karolinska
swedbank betala lån i förtid
ostasiatiska kompaniet
sos operator training
roliga företagsnamn

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.). 11532/4/13 REV 4 ZSB/fk 6

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. ( XII. 29.)  2015. júl.


Bostadsrätt priser stockholm
hagfors innebandy dam

(7) A 3821/85/EGK rendelet IB. melléklete 1. cikkének t) pontja szerint a járm űvezetői kártya „egy tagállam hatóságai által egy adott járművezető részére kiállított tachográf-kártya, amely azonosítja a járművezetőt és lehetővé teszi a járművezető tevékenységére vonatkozó adatok tárolását”.

évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet kell jegyeznie minden, a 3821/85/EGK rendelet 15.