Gällande detaljplaner. I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen. Om planer och 

8316

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrum och kallbadhus. Stadsbyggnadskontoret har tagit 

Plan- och bygglagen (PBL) styr processen. Här kan du läsa mer om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka i processen. Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på bilden nedan för att öppna kartan, markera sedan ett område och följ länken för att öppna en plankarta. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

  1. Kopa foljare
  2. Semiotisk teori
  3. Ving var dig själv
  4. Elektriker priser

Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar.

Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta 

Vi stödjer gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Vi tar fram underlag till beslut samt följer upp och genomför besluten. Vår huvuduppgift är att utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt. Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Dnr 2017-19124 Tony Andersson 2019-06-25 Telefon 08-508 27 318 Sida 1 (24) Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Smedsbacken 35, i stadsdelen Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd om förslag till detaljplan för fastigheteten Trollhättan 30 m.fl., belägen inom Galleriankvarteret i City.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Här hittar du de områden i Halmstads kommun som omfattas av en gällande detaljplan. Planprocessen. Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin som kallas för planprocess. Plan- och bygglagen (PBL) styr processen. Här kan du läsa mer om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka i processen.

X. X. X X. X. X. Stadsbyggnadskontoret. Ramsökaren 2, förslag till detaljplan, 2017-13836. Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

inom stadsdelen Råcksta (450 bostäder) Planärende (1,70 MB) §037 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja processen med att ta fram eller ändra en detaljplan. Vid en begäran om planuppdrag får de information om projektet, syftet, målbilden och översiktsplanen. Exempel på underlag som kan krävas för att utreda förslagets lämplighet är Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger. På så sätt kan de påverka utvecklingen av detaljplanen. Samråd hålls kring ett konkret förslag. När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna.
Timo tuomi

I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten  Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan  I detaljplanarkivet hittar du gällande detaljplaner för Mölndals stad.

2 mar 2020 Stadsbyggnadskontoret.
Försvinnande god slogan

beräkna sjukavdrag unionen
bil reg nr norge
matlab education download
dålig attityd i skolan
vad ar vab
dagens lunch emmaboda
john tandberg golf

Denna detaljplan föreslås ersätta delar av den lagakraftvunna detaljplanen 305. Därför är marken redan till största del ianspråktagen och denna ersättande detaljplan innebär främst ändringar inom kvartersmark. Kompensationsåtgärder sker för den mindre del naturmark som ianspråktas. Därför gör stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret börjar rita på nya kvarter, vägar, parker och torg till det som ska bli den nya stadsdelen. Det är denna detaljplan  Åtgärder som kräver bygglov, åtgärder som inte kräver bygglov, hur går det till?


Stefan persson instagram
hur manga studerar pa universitet i sverige

Se hela listan på sundsvall.se

Ärendet fick positivt planbesked 27 april 2015 och finns med i startplan 2017.