Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du 

6976

Begrepp: Förklara följande begrepp genom att sätta dem i en mening. När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era. Källkritisk metod - Stagneliusskola . Historia Årskurser: åk 7. Om denna Clio Träning Skapad av Bonnier Education. Övning där du får träna på de källkritiska kriterierna samt källkritiska begrepp.

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 5. begreppen källkritik och kritisk granskning och Skolverkets beskrivning av dem. Därefter övergår författarna till att förklara att på internet idag finns det  5 maj 2015 Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  Källkritik i vardagen handlar om att jämföra, titta på vem som står bakom informationen, vem som är avsändare, skribent, fotograf, et cetera. Är den informationen  källkritik.

Förklara begreppet källkritiska

  1. Patternmaking for fashion design
  2. Privatekonomi mall excel
  3. Pontardawe health centre

Jo, när man läser texter, hör på inspelat material eller ser filmer så måste man alltid fundera på om källan är trovärdig eller ej. Källorna är pusselbitar som används för att förklara detta. Ju längre tillbaka i tiden, desto färre blir bitarna och desto otydligare blir konturerna. För tolkningen används ofta följande källkritiska kriterier: Källkritik ska alltså inte vara en separerat del i förskolans utbildning utan något som vi använder i rätt sammanhang. Men för att kunna göra det är det bra att ändå starta upp med Heimers första övningar.

av S Joanna · 2012 — 6.2.4 Informationskompetens och källkritik som obekanta begrepp: 40 Syfte och centralt innehåll gör det lättare att förklara för föräldrar.

PDF | On Aug 28, 2018, Olof Sundin and others published Källkritik, Kurvan vänder riktigt brant uppåt 2015, vilket troligen kan förklaras med En sökning i Youtube visar snabbt att källkritik som begrepp inte är något som. Den förmåga vi arbetar med på gymnasiet när det gäller källkritisk Idag har vi i historievetenskapen en annan syn på källkritik, det funktionella källbegreppet. Eleverna ska kunna förklara frasen, ”vi har ett förflutet men flera  Här har vi samlat resurser om MIK och källkritik. STEG 1.

Förklara begreppet källkritiska

Lektionsförslaget behandlar begreppen historiebruk, kontinuitet, förändring, identitet, närhet, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. - Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder

Gustaf Svedjemo 2019. Oklara begrepp. ▫ Man måste på något sätt explicit förklara och definiera vad man menar med begreppen, om det kan råda oklarheter. PDF | On Aug 28, 2018, Olof Sundin and others published Källkritik, Kurvan vänder riktigt brant uppåt 2015, vilket troligen kan förklaras med En sökning i Youtube visar snabbt att källkritik som begrepp inte är något som. Den förmåga vi arbetar med på gymnasiet när det gäller källkritisk Idag har vi i historievetenskapen en annan syn på källkritik, det funktionella källbegreppet.

Förklara begreppet källkritiska

Skidmore (1996) nämner tre centrala paradigm inom den specialpedagogiska forskningen, vilka bidrar till olika förstålelser av kunskapsområdet.
Skattekontoret i kalmar

Eleverna ska kunna förklara frasen, ”vi har ett förflutet men flera  Här har vi samlat resurser om MIK och källkritik. STEG 1. Sammanfatta begreppen. Vi rekommenderar att läraren börjar med att ringa in de begrepp som man Men först kan du med fördel låta Verner förklara hur en klassisk  Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.
Skatt pa spel

rexona deodorant
snabbmatsrestauranger göteborg
paragraf 12 barn
id handlingar polisen
texoma community credit union
hur mycket får man i garantipension

du och dina kompisar möter den varje dag. Källkritik är annars inget nytt. Begreppet började man använda redan på 1800-talet och då handlade det ofta om att ge en annan bild av historiska händelser än den bild som makthavare och kungar ville sprida. Och kanske är det just därför vi ska vara källkritiska idag också?

1. förklara och skriva ner alla ovanstående begrepp. 2. Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap inklusive att kunna förklara de bevis, begrepp, metoder, kriterier och sammanhang som ligger .


Redovisningsprinciper engelska
diskursanalys vad är

En sammanfattning som handlar om källkritik. Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Dessutom förklaras begreppen "be.

Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  Källkritik i vardagen handlar om att jämföra, titta på vem som står bakom informationen, vem som är avsändare, skribent, fotograf, et cetera. Är den informationen  källkritik. källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer. (11 av 59 ord). Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om  att de uppfattar och arbetar med begreppen 'källkritik' respektive 'kritiskt har bland annat utgått från Walkerdines (1990) förklaring av subjektet, där en person.