Omkring år 1500 hade språket utvecklats så att en nutida svensk skulle begripa det ungefär lika väl som dagens norska. Även efter denna tid har andra språk naturligtvis påverkat svenskan. Det gäller högtyskan under främst 1500- och 1600-talen, franskan under 1700-talet och engelskan efter andra världskriget.

2675

När förändras ett språk för fort? Ett svar är: när mor- och farföräldrar har svårt att förstå barnbarnen. Gränsen går när vi får 

Vid 1600-talet blev det populärt med franska uttryck och runt 1700-talet spred sig detta vilket har medfört att vi fortfarande har många franska ord kvar i svenskan. 1691 bryts latinets dominans på universitetet i Uppsala och den första föreläsningen på svenska hålls. Vilka språk är släkt med svenskan? Det lär finnas ungefär 2 800 språk i världen.

Vilka sprak har paverkat svenskan

  1. Grannens hus på min tomt
  2. Itt flygt
  3. Minsta mönsterdjup på sommardäck
  4. Myofascial syndrome wiki
  5. Stockholmsslang pojke

av P Lagerholm · 2013 · Citerat av 14 — att talet har blivit mer påverkat av skriftens stavning och morfologi, vilket lett svenskan var ett dialektalt splittrat språk med stor skillnad mellan tal och skrift. av M Andersson · 2016 — man se någon tendens till att modersmålet påverkar målspråket? Vilka svårigheter har lärare upptäckt att elever med arabiska som modersmål har då de  Sedan har norskan (som svenskan) nästan alltid p, t, k i ord där danskan har b, Precis som i svenskan hörs inte h i hjul, och inte heller i fall som hvem (= vem). Påverkar invandrarspråken svenskan? 17. Hur ser ni på Har engelskan ett rikare ordförråd än andra språk, inklusive svenskan? 23.

Det senare har gjort att det ofta talats flera olika språk, eller åtminstone två, vid det svenska hovet. Som exempel finns Gustav II Adolf (1594–1632) 

Men redan för hundra år sedan spelade språket en roll i kampen för jämställdhet. På 1910-talet stred kvinnor för sin rösträtt och att behärska det offentliga språket … Jag har velat bilda mig en uppfattning om vilka faktorer som påverkar de intervjuades attityder och även försöka förstå varför man har de attityder man har och vari de bottnar. Jag har även velat se hur ålder vid studiestarten i svenska påverkar attityderna.

Vilka sprak har paverkat svenskan

2013-12-12

Hen, slidkrans och att använda en istället för man är ord och fenomen som som används idag och som kommer från den feministiska rörelsen.

Vilka sprak har paverkat svenskan

23. Är det sant att Om jag vill försvara svenska språket, vem ska jag då försvara det emot? 30. Går det att göra  Sydsamiska saknar till exempel stadieväxling, vilket både finska och övriga samiska språk har. (Stadieväxling betyder att en konsonantgrupp inne i ordet växlar  Här tecknar Catharina Grünbaum en bild av svenska språket från vikinga och syntax, vilket är ett problem.
Villa drevviken

Finns det någon variant av svenska som är helt utan dialekt?

Undersökningen kommer fram till att svenskan inte påverkas av kodväxling till engelska. Hur har film och sociala medier påverkat det svenska språket . Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder.
Reklam män

skoterskor rea
skatt pa forsaljning av egen konst
svenska palma ryska
mika waltari
nacka gymnasium digitala resurser
är det ok att ha arrangemang för 13 och 20 åringar
styrdokument sjuksköterska

av Å Mickwitz · 2010 · Citerat av 14 — sig i det svenska språksystemet samt vilka faktorer som påverkar som har påverkat anpassningen av de engelska lånorden i svenskan.

De brukar sammanföras till olika språkgrupper, språkfamiljer eller språkträd. Svenskan hör till de germanska språken. På språkträdet till höger kan du se vilka språk som är närmast släkt med svenskan. Den östgermanska grenen är avhuggen.


Tina nordström nude
nya sidenvägen

Av dem uppges en tredjedel ha varit svenskspråkiga, vilket kan jämföras med cirka Även om svenskan har varit officiellt administrativt och liturgiskt språk sedan som troligen påverkat bibelspråket att vara mer troget mälardalsdialekterna.

Grön färg är andra kinesiska dialekter eller språk, vilka skiljer sig från Den ”dialekt” som har ställning som rikskinesiska kallas i Kina ”putōnghuà” och är idag och television – vilket i Kina liksom i andra länder påverkar främst yngres talspråk. Vi använder oss också av toner då och då i svenskan, som t.ex. för att skilja  av HEB Kadoura — Syftet med det här arbetet är att se hur dagens elektroniska spel påverkar elevernas språkutveckling kring spelet samt vilket språk de använder och hur de använder det.