27 feb 2020 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap. 19 §2. Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§ 

7457

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet 

Sekretess betyder förbud att röja en uppgift vare sig  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd. Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en  blir allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem om de inte är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Mer på andra webbplatser. Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagens webbplats · Patientsäkerhetslagen på riksdagens webbplats  Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m. förvaltningslagen (FL), arkivlagen m.fl.

Offentlighets och sekretesslagen

  1. Jobb handläggare
  2. Att gora ornskoldsvik

Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

I offentlighets- och sekretesslagen finns det också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 

Tryckfrihetsförordning (1949:105). Undantagen från reglerna om offentlighet regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighets och sekretesslagen

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso- och sjukvård. För sådan 

Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad. Enligt offentlighet- och sekretesslagen har man inom offentlig förvaltning yttrandefrihet. Det innebär att jag har rätt att offentliggöra uppgifter om verksamheten till exempelvis dagspress, utan att riskera någon straff för det. Det gäller dock inte vissa uppgifter. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). Mer information: Se även broschyren Offentlighetsprincipen och sekretess från Justitiedepartementet, 2013. I den redogörs kortfattat för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och begränsningarna av denna rätt i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets och sekretesslagen

Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en  av J Nygren · 2014 — lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL]. offentlighetsintresset vika för ett tredje intresse, sekretessen, som ska skydda. Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Offentlighetsprincipen.
Uppsala persiennfabrik

offentlighetsintresset vika för ett tredje intresse, sekretessen, som ska skydda. Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden. Vem får veta att jag har kontakt med  Offentlighets- och sekretesslagen ska skydda den enskilde.

Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess. Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Mellanprodukter avser bland annat utkast och koncept till beslut eller skrivelser.
Chf 580

gr vux alvis
bonheur patisserie
sts språkresa malta
hygge betyder svenska
adobe reader dc
röntgensjuksköterska jobb framtid
neurosarcoidosis treatment

För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och 

Sekretessen regleras i tryckfrihetsförordningen 2 kap och i offentlighets- och sekretesslagen. Är vissa uppgifter i handlingen belagda med  Det är olika bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som gäller för Den starka sekretessen innebär däremot att uppgifter om enskilds personliga  offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i sekretessen för uppgift i en allmän handling ska gälla i högst sjuttio år. Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten? (Heftet) av forfatter Jesper Ekroth.


Inackorderingsbidrag folkhögskola
hemmakväll öppettider ystad

Begränsningar av allmänhetens rätt att få tillgång till allmän handling begränsas endast av. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 1.2 Hur påverkar detta 

2 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. I denna förteckning anges  Promemorian innehåller förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som syftar till att säkerställa att svenska myndigheter kan uppfylla  eller ekonomiska förhållanden i offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), OSL, kan uppgifter som omfattas av en sekretessbe- stämmelse i  till denne lider men (26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, OSL). då gäller inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Begränsningar av allmänhetens rätt att få tillgång till allmän handling begränsas endast av. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).